پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره قریش:

"لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره قریش:

"For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraish,"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره قریش:

"(خدا با اصحاب فیل چنین کرد) برای آنکه قریش (خداشناس شوند و) با هم انس و الفت گیرند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره قریش ایه1)