پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره فیل:

"فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فیل، سوره صد و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره فیل:

"و تنشان را چون علفی زیر دندان حیوان خرد گردانید."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فیل، سوره صد و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره فیل:

"Then did He make them like an empty field of stalks and straw, (of which the corn) has been eaten up."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده