پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره فیل:

"وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فیل، سوره صد و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره فیل:

"And He sent against them Flights of Birds,"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره فیل:

"و بر هلاک آنها مرغانی گروه گروه فرستاد."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فیل، سوره صد و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده