پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 6 سوره قارعه:

"فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 6 سوره قارعه:

"Then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy,"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 6 سوره قارعه:

"پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد،"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آيه 6 سوره قارعه) (آيه 6 قارعه) (ترجمه آیه 6 سوره قارعه)