پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اکراین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اکراین (Ukraine) کیف (Kiev) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اوکراین) (مرکز اوکراین) (پایتخت اکراین) (اوکراین کجاست؟) (پایتخت اوکراین کجاست) (پایتخت کشور اوکراین) (نام پایتخت اوکراین) (پایتخت اوکراین کجاست؟) (مرکزاوکراین) (مرکز اکراین) (پایتخت اکراین کجاست) () (مرکز اوکراین کجاست) (پایتخت اوکراین) (مركز اوكراين) (اوکراین کجاست) (پايتخت اوكراين) (پایتخت کشور اکراین) (نام پایتخت اکراین) (پايتخت اوکراين) (kiev کجاست) (مرکزاکراین) (اکراین کجاست) (پایتخت اوکراین ) (بايتخت اوكراين) (اوكراين كجاست) (پایتخت کشوراوکراین) (نام مرکز اوکراین) (نام پايتخت اوكراين) (پايتخت اكراين) (پایتخت اکران) (پایتخت اوکران) (پایتخت اوکراین در جدول) (کشور اکراین) (پایتخت اکراین ) (مرکز کشور اوکراین) (پایتخت اوکراین چه نام دارد) (اکراین) (مرکز کشور اکراین) (پایتخت اکراین) (کشور اکراین کجاست) (پایتخت اوکراین در حل جدول) (پایتخت اکران کجاست) (اوکراین پایتخت کجاست) (مرکز اوکراین ) (اکراین کجاست؟) (مركزاوكراين) (پایتخت کشوراکراین) (اسم پایتخت اکراین) (�����ی� �ی��) (نام پایتخت اوکراین ) (�ј ��� ����) (اوکراین) (نام پایتخت کشور اوکراین)