پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اکراین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اکراین (Ukraine) کیف (Kiev) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اوکراین) (مرکز اوکراین) (پایتخت اکراین) (اوکراین کجاست؟) (پایتخت اوکراین کجاست) (پایتخت کشور اوکراین) (نام پایتخت اوکراین) (پایتخت اوکراین کجاست؟) (مرکزاوکراین) (مرکز اکراین) (پایتخت اکراین کجاست) () (مرکز اوکراین کجاست) (پایتخت اوکراین) (مركز اوكراين) (اوکراین کجاست) (پايتخت اوكراين) (پایتخت کشور اکراین) (نام پایتخت اکراین) (kiev کجاست) (پايتخت اوکراين) (اکراین کجاست) (مرکزاکراین) (پایتخت اوکراین ) (بايتخت اوكراين) (اوكراين كجاست) (پايتخت اكراين) (نام مرکز اوکراین) (نام پايتخت اوكراين) (پایتخت کشوراوکراین) (پایتخت اکران) (پایتخت اوکران) (مرکز کشور اوکراین) (پایتخت اکراین ) (کشور اکراین) (�����ی� �ی��) (نام پایتخت اوکراین ) (نام پایتخت کشور اوکراین) (اوکراین)