پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره تین :

"ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تین، سوره نود و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره تین :

"Then do We abase him (to be) the lowest of the low,-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره تین :

"سپس (به کیفر کفر و گناهش) به اسفل سافلین (جهنم و پست‌ترین رتبه امکان) برگردانیدیم."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تین، سوره نود و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده