پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اوگاندا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اوگاندا (Uganda) کامپالا (Kampala) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اوگاندا) (مرکز اوگاندا) (پایتخت کشور اوگاندا) (پایتخت کشوراوگاندا) (مرکزاوگاندا) (پايتخت اوگاندا) () (کشور اوگاندا) (اوگاندا کجاست) (اوگاندا) (پایتخت اوگاندا کجاست) (مرکز کشور اوگاندا) (نام پایتخت اوگاندا) (اسم پایتخت اوگاندا) (پایتخت اوگاندا در جدول) (مركزاوگاندا)