پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اوگاندا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اوگاندا (Uganda) کامپالا (Kampala) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اوگاندا) (مرکز اوگاندا) (پایتخت کشور اوگاندا) (پایتخت کشوراوگاندا) (مرکزاوگاندا) (پايتخت اوگاندا) () (کشور اوگاندا) (اوگاندا کجاست) (اوگاندا) (مرکز کشور اوگاندا) (پایتخت اوگاندا کجاست) (نام پایتخت اوگاندا) (اسم پایتخت اوگاندا)