پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گنبد/زاویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گنبد/زاویه 422643 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گنبد/زاویه باید ابتدا 0422643 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گنبد/زاویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422643123456 را وارد نمایید. شهرستان گنبد/زاویه از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده