پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ترکمنستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ترکمنستان (Turkmenistan) عشق آباد (Asgabat) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ترکمنستان) () (پایتخت کشور ترکمنستان) (نام پایتخت ترکمنستان) (پايتخت تركمنستان) (پایتخت ترکمنستان چه نام دارد) (پایتخت ماسدونیا) (نام پایتخت کشور ترکمنستان) (پايتخت كشور ارمنستان) (کشور ماسدونیا)