پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گشایش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گشایش 421792 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گشایش باید ابتدا 0421792 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گشایش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0421792123456 را وارد نمایید. شهرستان گشایش از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرحله پیش گشایش) ()