پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ترکیه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ترکیه (Turkey) آنکارا (Ankara) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ترکیه) (مرکز ترکیه) (پایتخت ترکیه کجاست) (پایتخت ترکیه چه نام دارد) (پایتخت کشور ترکیه) (پايتخت تركيه) (پایتخت ترکیه چیست؟) (مرکزترکیه) (نام پایتخت ترکیه) (مرکز ترکیه کجاست) (پايتخت كشور تركيه) () (پایتخت کشورترکیه) (پايتخت تركيه كجاست) (پایتخت ترکیه کجاست؟) (پایتخت ترکیه ) (مرکز ترکیه ) (پایتخت ترکیه چیست) (مرکز کشور ترکیه) (مركز تركيه) (اسم پایتخت ترکیه) (نام مرکز ترکیه) (بایتخت ترکیه) (بايتخت تركيه) (پایتخت کشور ترکیه چیست) (مركزتركيه) (پايتخت ترکيه) (پایتخت ترکیه) (پایتخت ترکیه؟ ) (ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮﺭﺗﺮﮐﯿﻪ)