پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ترکیه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ترکیه (Turkey) آنکارا (Ankara) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ترکیه) (مرکز ترکیه) (پایتخت ترکیه کجاست) (پایتخت ترکیه چه نام دارد) (پایتخت کشور ترکیه) (پايتخت تركيه) (پایتخت ترکیه چیست؟) (مرکزترکیه) (نام پایتخت ترکیه) (مرکز ترکیه کجاست) (پايتخت كشور تركيه) () (پایتخت کشورترکیه) (پایتخت ترکیه کجاست؟) (پايتخت تركيه كجاست) (پایتخت ترکیه ) (مرکز ترکیه ) (پایتخت ترکیه چیست) (مرکز کشور ترکیه) (مركز تركيه) (اسم پایتخت ترکیه) (نام مرکز ترکیه) (بایتخت ترکیه) (بايتخت تركيه) (پايتخت ترکيه) (مركزتركيه) (پایتخت کشور ترکیه چیست) (عکس ترکیه) (مرکز ترکيه) (مرکز ترکیه) (پایتخت+ترکیه) (پایتخت ترکیه؟) (پایتخت ترکیه چه نام دارد؟) (پاییتخت ترکیه) (پایتخت ترکیه) (پایتخت کشور ترکیه؟) (پایتخت ترکیه) (پایتخت کشور ترکیه کجاست) (پایتخت ترکی کجاست) (پایتخت ترکیه کجاس) (ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮﺭﺗﺮﮐﯿﻪ) (نام پايتخت تركيه) (پایتخت ترکیه؟ ) (مركز كشور تركيه) (ترکیه) (پایتخت کشور ترکیه به زبان ترکی کدام شهر است؟)