پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تونس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت تونس (Tunisia) تونس (Tunis) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تونس) (پايتخت تونس) (پایتخت تونس کجاست؟) (پایتخت کشور تونس) (نام پايتخت تونس) (تونس کجاست) (پایتخت تونس ) (نام پایتخت تونس) (کشور تونس کجاست) (پایتخت تونس کجاست) () (پایتخت تونس چه نام دارد ؟) (پايتخت كشور تونس) (تونس پایتخت) (پایتخت کشورتونس) (بايتخت تونس) (نام پایتخت کشور تونس) (كشور تونس) ( پایتخت تونس) (مرکز کشور تونس) (پایتخت+تونس) (مركز كشور تونس) (پاییخت تونس) (پائتخت تونس)