پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور استرالیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت استرالیا (Australia) کنبرا (Canberra) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت استرالیا) (مرکز استرالیا) (مرکزاسترالیا) (پايتخت استراليا) (نام پایتخت استرالیا) (پایتخت کشور استرالیا) (مرکز استرالیا کجاست؟) (پایتخت استرالیا چه نام دارد) (پایتخت استرالیا کجاست؟) (پایتخت استرالیا چیست) (پایتخت استرالیا چیست؟) (نام پايتخت استراليا) (مركز استراليا) (پایتخت استرالیا کجاست) (مرکز استرالیا ) (مرکز استرلیا) (مرکز استرالیا کجاست) (پايتخت استراليا كجاست) (مرکز استراليا) (مركزاستراليا) () (مرکز کشور استرالیا) (اسم پایتخت استرالیا) (پایتخت کشوراسترالیا) (بايتخت استراليا) (پایتخت استرلیا) (نام پایتخت کشور استرالیا) (پایتخت استرالیا ) (نام مرکز استرالیا) (مرکز استرالیا) (مرکزاسترالیا کجاست؟) (مرکزاستراليا) (بایتخت استرالیا چیست) (اسم \ایتخت استراتیا) (نام مرکز آسترالیا) (پایتخت استرالیا) ( نام  پا یتخت استر الیا    ) (�����ی� �ی��)