پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ترینیداد و توباگو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) پرواواسپین (Port of Spain) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پایتخت ترینیداد و توباگو) (پایتخت کشور ترینیداد و توباگو) (پايتخت ترينيداد وتوباگو) (پایتخت ایران چه نام دارد)