پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تانزانیا چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت تانزانیا (Tanzania) دوداما (Dodoma) می باشد.
دارالجلاممن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تانزانیا) (مرکز تانزانیا) (پايتخت تانزانيا) (پایتخت کشور تانزانیا) (مرکزتانزانیا) (نام پایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا کجاست) (مركز تانزانيا) (مرکز کشور تانزانیا) (بايتخت تانزانيا) (کشور تانزانیا) () (تانزانیا کجاست) (پايتخت كشور تانزانيا) (تانزانیا کجاست؟) (پایتخت تانزالیا) (مرکز تانزانیا کجاست) (نام مرکز تانزانیا) (مرکز تانزالیا) (پایتخت کشورتانزانیا) (پایتخت تانزانیا کجاست؟) (÷ایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا؟) (کشورتانزانیا) (كشور تانزانيا) (پایتخت+تانزانیا) (پایتخت تانزانیا چه نام دارد) (مرکز تانزانيا) (نام بایتحت تانزانیا) (بایتخت تانزانیا چیست) (پایتخت تانزانیا) (مرکز تانزانیا ) (پایتخت کشور تانزانیا ) (بایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا چیست) (پایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا چه نام دارد ؟) (نام پايتخت تانزانيا) (پاییتخت تانزانیا) (مرکزتانزانیا) (�����ی� �ی��) (پابتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانییا) (بوسنی هرزگوین)