پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تانزانیا چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت تانزانیا (Tanzania) دوداما (Dodoma) می باشد.
دارالجلاممن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تانزانیا) (مرکز تانزانیا) (پايتخت تانزانيا) (پایتخت کشور تانزانیا) (مرکزتانزانیا) (نام پایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا کجاست) (مركز تانزانيا) (مرکز کشور تانزانیا) (بايتخت تانزانيا) () (کشور تانزانیا) (تانزانیا کجاست) (پايتخت كشور تانزانيا) (تانزانیا کجاست؟) (پایتخت تانزالیا) (مرکز تانزانیا کجاست) (نام مرکز تانزانیا) (مرکز تانزالیا) (پایتخت کشورتانزانیا) (پایتخت تانزانیا کجاست؟) (پایتخت تانزانیا؟) (÷ایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا چه نام دارد) (پایتخت تانزانیا چه نام دارد ؟) (بایتخت تانزانیا) (پایتخت تانزانیا) (بوسنی هرزگوین) (پایتخت تانزانییا) (پابتخت تانزانیا) (�����ی� �ی��)