پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تاجیکستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت تاجیکستان (Tajikistan) دوشنبه (Dushanbe) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تاجیکستان) () (پایتخت تاجیکستان چه نام دارد) (نام پایتخت تاجیکستان) (پایتخت کشور تاجیکستان) (پایتخت تاجکستان)