پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه کندی کلیبر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه کندی کلیبر 427436 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه کندی کلیبر باید ابتدا 0427436 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه کندی کلیبر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427436123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه کندی کلیبر از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه کندی آذربایجان) (قلعه کندی)