پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تایوان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت تایوان (Taiwan) تایپی (Taipei) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تایوان) (مرکز تایوان) (پایتخت کشور تایوان) (پایتخت تایوان کجاست) (پايتخت تايوان) (تایوان کجاست) (مرکزتایوان) (مرکز تایوان کجاست؟) (کشور تایوان) (پایتخت تایوان چه نام دارد) (پایتخت تایوان چیست؟) (مرکز کشور تایوان) (پایتخت کشور تایوان کجاست؟) (پايتخت كشور تايوان) () (نام پایتخت تایوان) (مركز تايوان) (بايتخت تايوان) (پایتخت تایوان کجاست؟) (کشورتایوان) (پایتخت تایوان ) (كشور تايوان) (مرکز تایوان ) (مركز كشور تايوان) (پایتخت کشورتایوان) (پایتخت تایوان) (تايوان كجاست) (پایتخت تایوان چیست) (پایتخت تایوان؟) (پایتخت کشور تایوان چیست) (تایوان پایتخت) (پایتخت کشور تایوان کدام است) (تایوان کشور) (تایوان کجاست؟) (پاىتخت تاىوان) (مرکز تایوان کجاست) (نام مرکز تایوان) (مرکز کشورتایوان) (پایتخت+تایوان) (کشور تایوان کجاست) (مركزتايوان) (تایپه کجاست) (مرکز تایوان چیست) (کشورتایوان ) (مرکزتایوان) (پايتخت تايوان كجاست) (بایتخت تایوان) (پایتخت تایوان ؟) (مرکز تايوان) (پایتخت کشور تایوان ) (تایوان در کدام کشور است) (پایتخت کشور تایوان کجاست) (پایخت کشور تایوان) (پایتخت کشور تایوان چیست؟) (تایوان) (پاتخت کشور تایوان) (پايتخت بايوان ) (پایتخت کشور «تایوان» کدام است؟) (پایتخت کشور تایوان جی هست) (پایتخب کشور تایوان)