پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور تایوان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت تایوان (Taiwan) تایپی (Taipei) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت تایوان) (مرکز تایوان) (پایتخت کشور تایوان) (پایتخت تایوان کجاست) (پايتخت تايوان) (تایوان کجاست) (مرکزتایوان) (مرکز تایوان کجاست؟) (کشور تایوان) (پایتخت تایوان چه نام دارد) (پایتخت تایوان چیست؟) (مرکز کشور تایوان) (پایتخت کشور تایوان کجاست؟) (پايتخت كشور تايوان) () (مركز تايوان) (نام پایتخت تایوان) (پایتخت تایوان کجاست؟) (بايتخت تايوان) (کشورتایوان) (پایتخت تایوان ) (كشور تايوان) (مرکز تایوان ) (مركز كشور تايوان) (پایتخت کشورتایوان) (پایتخت تایوان) (تايوان كجاست) (پایتخت تایوان چیست) (پایتخت تایوان؟) (تایوان پایتخت) (پایتخت کشور تایوان چیست) (تایوان کشور) (پایتخت کشور تایوان کدام است) (بایتخت تایوان) (پایتخت کشور تایوان ) (پایخت کشور تایوان) (پایتخت کشور تایوان کجاست) (پایتخت کشور تایوان چیست؟) (تایوان) (پایتخب کشور تایوان) (پایتخت کشور تایوان جی هست) (پایتخت کشور «تایوان» کدام است؟) (پايتخت بايوان ) (پاتخت کشور تایوان)