پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سوریه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سوریه (Syria) داماسکوس (Damascus) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سوریه چه نام دارد) (داماسکوس) () (پایتخت کشور سوریه) (پایتخت سوریه) (پایتخت سوریه چه نام دارد ؟) (پایتخت تبت)