پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سوئیس) (پایتخت سویس) (پایتخت سوییس) (مرکز سوئیس) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (پايتخت سوئيس) (پایتخت کشور سوئیس) (مركز سوييس) (نام پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس کجاست) (مرکزسویس) (پايتخت سوئيس كجاست) (مرکزسوییس) (مركز سوئيس) (پایتخت سویس کجاست) (پایتخت کشور سوییس) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (پايتخت سوييس) (پایتخت سوئیس کجاست) (پایتخت کشور سویس) (مرکزسوئیس) (پايتخت سويس) (نام پایتخت سویس) (مركز سويس) (switzerland کجاست) (نام پایتخت سوییس) (نام مرکز سوئیس) () (پایتخت سوییس کجاست؟) (سویتزرلند کجاست) (پایتخت سویس ) (پایتخت سوسیس) (مرکز کشور سوئیس) (switzerlandکجاست) (مرکز سوییس کجاست) (پايتخت سوييس كجاست) (پایتخت سوییس ) (پایتخت سوئس) (مرکز سوىس) (مركزسوئيس) (پایتخت سوئیس ) (پایتخت سوءیس) (پایتخت سویس چه نام دارد) (سویس کجاست) (پايتخت كشور سوئيس) (بايتخت سويس) (پایتخت سوعیس) (مرکز کشور سوییس) (اسم پایتخت سوئیس) (کشور سوئیس) (مرکز سویس کجاست) (بايتخت سوييس) (پایتخت سوییس کجاست) (پایتخت کشور سوئیس کجاست؟) (مرکز کشورسویس) (ایتخت کسشور سوییس) (پایتخت سوئیس چیست) (مرکز کشور سویس) (مرکز سويس) (پایتخت کشورسویس) (switzerland کجاست؟) (پایتخت+سوئیس) (پايتخت سوسيس) (پاىتخت سوىس) (مرکز سوعیس) (مرکز سوییس ‏) (پایتخت سویس؟) (سوئیس کجاست) (مرکز سوئيس) (پایتخت سویس کجاست؟) (مرکز سوييس) (پایتخت+سویس) (پایتخت سویسس) (پایتخت سوئیس) (پایتخت سوءس) (پایتخت سوسی) (Wwپایتخت سوئیس کجاست.‏‎.com) (كشور سويس) (سوئیس پایتخت) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (پایتخت کشورسوئیس) (پایتخت سوییس؟) (سوئیس+پایتخت) (نام پايتخت سوئيس) (مرکز سوئس) (مركزسويس) (اسم پایتخت سویس) (مركزسوييس) (نام مرکز سویس) (پايتخت كشور سوييس) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (سوییس کجاست) (مرکز+سوئیس) (مرکز سوئیس ) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پایتخت سوییی) (پایتخت کشورسوییس)