پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ارمنستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ارمنستان (Armenia) ایروان (Yerevan) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز ارمنستان) (پایتخت ارمنستان) (پایتخت کشور ارمنستان) (پایتخت ارمنستان چه نام دارد) (مرکزارمنستان) (نام پایتخت ارمنستان) (پایتخت ارمنستان چیست) (نام پايتخت ارمنستان) () (مرکز کشور ارمنستان) (مرکز ارمنستان چه نام دارد) (پایتخت کشورارمنستان) (پايتخت كشور ارمنستان) (مركز ارمنستان) (پايتخت ارمنستان) (مركزارمنستان) (مرکز ارمنستان ) (پاىتخت ارمنستان) (نام پایتخت ارمنستان چیست) (نام پایتخت کشور ارمنستان) (اسم پایتخت ارمنستان) (پایتخت کشور ارمنستان ) (مركز كشور ارمنستان) (پایتخت ارمنستان ) (پایتخت ارمنستان چیست؟) (پایتخت کشور ارمنستان چیست) (مرکز ارمنستان ) (پایتخت کشورارمنستان کجاست) (÷پایتخت کشور ارمنستان) (پایتخت ترکمنستان) (پا یتخت ارمنستان) (نام مرکز ارمنستان) (�ј���) (نام پایتخت ترکمنستان) (پایتخت بنگلادش) (پایتخت کشور قزاقستان) (پايتخت سري لانكا) (مساحت ارمنستان)