پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قراجه میانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قراجه میانه 4232736 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قراجه میانه باید ابتدا 04232736 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قراجه میانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04232736123456 را وارد نمایید. شهرستان قراجه میانه از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده