پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان غریب دوست/مهماندوست چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان غریب دوست/مهماندوست 4243293 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان غریب دوست/مهماندوست باید ابتدا 04243293 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در غریب دوست/مهماندوست زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04243293123456 را وارد نمایید. شهرستان غریب دوست/مهماندوست از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان غریب دوست)