پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عمواوغلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عمواوغلی 4246777 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عمواوغلی باید ابتدا 04246777 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عمواوغلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04246777123456 را وارد نمایید. شهرستان عمواوغلی از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده