پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سودان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سودان (Sudan) خارطوم (Khartoum) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سودان) (مرکز سودان) () (پایتخت کشور سودان) (پایتخت سودان کجاست) (مركز سودان) (پايتخت سودان) (پایتخت کشورسودان) (مرکز سودان کجاست) (نام پایتخت سودان) (مرکزسودان)