پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عجب شیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عجب شیر 422622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عجب شیر باید ابتدا 0422622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عجب شیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422622123456 را وارد نمایید. شهرستان عجب شیر از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره عجب شیر) (کد شهرستان عجب شیر) (کد شهر عجب شیر) (پیش شماره عجبشیر) () (کد عجب شیر) (کد تلفن عجب شیر) (پیش شماره شهرستان عجب شیر) (کد شهرستان عجب شر ) (کد عجبشیر) (پیش شماره شهرعجب شیر)