پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سریلانکا چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت سریلانکا (Sri Lanka) سری جاواردنپورا کوته (Sri Jayewardenepura Kotte) می باشد.
پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری‌اش شهر کلمبو است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سریلانکا) (پایتخت سری لانکا) (پايتخت سريلانكا) (پایتخت سریلانکا چه نام دارد) (پایتخت کشور سریلانکا) (پايتخت سري لانكا) (پایتخت کشور سری لانکا) (پایتخت سریلانکا کجاست) (سریلانکا کجاست) (پایتخت سریلانکا کجاست؟) (پایتخت سریلانکا ) (پايتخت سريلانکا) (نام پایتخت سریلانکا) (پايتخت سريلانكا كجاست؟) (پايتخت كشور سري لانكا) () (پايتخت كشور سريلانكا) (سریلانکا پایتخت) (پایتخت کشورسری لانکا) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست) (بايتخت سريلانكا) (کشور سریلانکا) (پايتخت كشورسريلانكا) (پایتخت سریلانکا؟) (پایتخت کشورسریلانکا) (پایتخت کشور سری) (پایتخت سریلانکا چیست) (نام پايتخت سريلانكا) (پایتخت سریلانکا) (مرکز سریلانکا) (کشورسریلانکا) (پایتخت سیریلانکا) (پایتختسریلانکا) (سریلانکا کجاست؟) (کشور سریلانکا کجاست) (سريلانكا كجاست) (پایتخت+سریلانکا) (سریلانکا پایتخت؟) (پایتخت کشور سری لانکا چیست؟) (پایتخت سرلانکا) (پایتخت سریلانکا) (÷ایتخت سریلانکا) (بایتخت سریلانکا) (پايتخت سري لانکا) (ایتخت سری لانکا) (پایتخت کشور سری لانکا کجاست؟) (پایتخت سری لانکا ) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست؟) (پایتخت سزیلانکا) (پايتخت سرلانكا) (سری لانکا پایتخت کدام کشور است ؟) (بایتخت سری لانکا) (پایتخت کشور سریلانکا کدام است؟) (پایتخت+سری لانکا؟) (پایتخت کشور سری لانکا ) (پايتخت كشور سري لانكا كجاست؟) (پایتخت کشور سریلانکا کدام است) (پایتخت کشور سریلانکا) (پایتخت کشورسری لانکا) (پایتخت کشور سری لانکا؟) (پایتخت سرسلانکا) (پایتخت کشور سری لانکا کدام است؟) (ژايتخت سري لانكا) (پاییتخت کشور سریلانکا)