پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اسپانیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اسپانیا (Spain) مادرید (Madrid) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز اسپانیا) (پایتخت اسپانیا) (نام پایتخت اسپانیا) (پایتخت اسپانیا کجاست) (پایتخت کشور اسپانیا) (پايتخت اسپانيا) (مرکز اسپانیا کجاست) () (اسپانیا کجاست) (مرکز کشور اسپانیا) (مرکزاسپانیا) (پایتخت اسپانیا چه نام دارد) (پايتخت اسپانيا كجاست) (مركز اسپانيا) (اسم پایتخت اسپانیا) (پایتخت اسپانیا کجاست؟) (کشور اسپانیا کجاست؟) (پايتخت كشور اسپانيا) (پایتخت اسپانیا چیست) (پایتخت اسپانیا چه نام دارد؟) ( پایتخت اسپانیا)