پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان صوفیان/چله خانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان صوفیان/چله خانه 472322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان صوفیان/چله خانه باید ابتدا 0472322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در صوفیان/چله خانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0472322123456 را وارد نمایید. شهرستان صوفیان/چله خانه از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چله گیری و معجزه) (پیش شماره صوفیان)