پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور کره جنوبی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت کره جنوبی (South Korea) سئول (Seoul) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پایتخت کره جنوبی) (پایتخت کشور کره جنوبی) (پایتخت کره) (پایتخت کشور کره)