پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جمهوری آفریقای جنوبی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جمهوری آفریقای جنوبی (Republic of South Africa) پرتوریا کیپ تون (Pretoria, Cape Town) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آفریقای جنوبی) (پایتخت افریقای جنوبی) (پایتخت کشور آفریقای جنوبی) (پايتخت افريقاي جنوبي) (پایتخت افریقا) (پایتخت کشور افریقای جنوبی) (پايتخت آفريقاي جنوبي) (مرکز کشور افریقای جنوبی چیست؟) (پایتخت آفریقا جنوبی) (پایتخت آفریقا) (مرکز آفریقای جنوبی) (پایتخت افریقایی) (نام پایتخت آفریقای جنوبی) (نام پایتخت افریقای جنوبی) (مرکز افریقای جنوبی) (پایتخت افریقا جنوبی) () (پایتخت آفریقای جنوبی چه نام دارد) (پایتخت آفریقایی) (مرکز کشور افریقای جنوبی) (پایتخت+کشور+افریقای+جنوبی) (آفریقای جنوبی پایتخت) (پايتخت كشور آفريقاي جنوبي) (پايتخت كشور افريقاي جنوبي) (پایتخت+آفریقای+جنوبی) (مرکز کشور آفریقای جنوبی) (کشور آفریقای جنوبی) (پايتخت آفرقاي جنوبي) (پایتخت کشورافریقای جنوبی) (نام پایتخت افریقای جنوبی ) (پايتخت آفريقا) (نام پايتخت افريقاي جنوبي) (ليست پايتخت افريقايي) (پایتخت آفریقای مرکزی)