پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جمهوری آفریقای جنوبی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جمهوری آفریقای جنوبی (Republic of South Africa) پرتوریا کیپ تون (Pretoria, Cape Town) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آفریقای جنوبی) (پایتخت افریقای جنوبی) (پایتخت کشور آفریقای جنوبی) (پايتخت افريقاي جنوبي) (پایتخت افریقا) (پایتخت کشور افریقای جنوبی) (پايتخت آفريقاي جنوبي) (پایتخت آفریقا جنوبی) (مرکز کشور افریقای جنوبی چیست؟) (پایتخت آفریقا) (مرکز آفریقای جنوبی) (پایتخت افریقایی) (نام پایتخت آفریقای جنوبی) (نام پایتخت افریقای جنوبی) (پایتخت افریقا جنوبی) (مرکز افریقای جنوبی) () (پایتخت آفریقای جنوبی چه نام دارد) (پایتخت آفریقایی) (مرکز کشور افریقای جنوبی) (آفریقای جنوبی پایتخت) (پایتخت+کشور+افریقای+جنوبی) (مرکز کشور آفریقای جنوبی) (کشور آفریقای جنوبی) (پایتخت+آفریقای+جنوبی) (پايتخت كشور افريقاي جنوبي) (پايتخت كشور آفريقاي جنوبي) (پایتخت کشورافریقای جنوبی) (پايتخت آفرقاي جنوبي) (پایتخت آفریقای جنوبی ) (پایتخت آفریقای جنوبی) (مرکزآفریقای جنوبی) (مرکزافریقای جنوبی) (نام پايتخت آفريقاي جنوبي) (نام پایتخت افریقای جنوبی ) (پايتخت افريقا) (پايتخت آفريقا) (نام پایتخت افریقا) (نام پايتخت افريقاي جنوبي) (ليست پايتخت افريقايي) (پایتخت آفریقای مرکزی) (پایتخت کشورها) (پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی)