پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سومالی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سومالی (Somalia) ماگادیشو (Mogadishu) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سومالی) (مرکز سومالی) (نام مرکز سومالی) () (نام پایتخت سومالی) (پایتخت سومالی کجاست) (پایتخت سومالی درحل جدول) (پایتخت سومالی در جدول) (مرکزسومالی) (کشور سومالی) (لقب تیم میلان) (مرکز کشور سومالی) (پایتخت کشور سومالی)