پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 23 سوره صافات:

"مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ"

این آیه در حزب دو جز بیست و سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 182 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 23 سوره صافات:

"که به جز خدا می‌پرستیدند، و همه را به راه دوزخ راه نمایید."

این آیه در حزب دو جز بیست و سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 182 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 23 سوره صافات:

""Besides Allah, and lead them to the Way to the (Fierce) Fire!"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده