پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جزایر سلیمان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جزایر سلیمان (Solomon Islands) هونیارا (Honiara) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت جزایر سلیمان) (مرکز جزایر سلیمان) (جزایر سلیمان) (پایتخت جزایرسلیمان) (پايتخت جزاير سليمان) (مركز جزاير سليمان) () (جزاير. سلىمان) (مرکز جزایرسلیمان) (جزاير سليمان) (�ј ��� ����)