پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شبستر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شبستر 471 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شبستر باید ابتدا 0471 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شبستر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0471123456 را وارد نمایید. شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پپیش شماره تلفن شبستر ) (پیش شماره شبستر) () (کد شبستر) (پیش شماره شهرستان شبستر)