پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آرژانتین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آرژانتین (Argentina) بوینس آیرس (Buenos Aires) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آرژانتین) (پایتخت ارژانتین) (پايتخت آرژانتين) (نام پايتخت ارژانتين چه نام دارد) (پایتخت ارزانتین) (پايتخت ارژانتين) (پایتخت آرژانتین کجاست؟) (پایتخت آرژانتین چه نام دارد) (پایتخت کشور آرژانتین) (نام پایتخت آرژانتین) (پایتخت آرزانتین) (پایتخت ارژانتین کجاست) () (پایتخت آرژانتین ) (کشور آرژانتین) (نام پایتخت ارژانتین) (پایتخت آرژانتین کجاست) (نام پایتخت کشور آرژانتین) (پایتخت کشورآرژانتین) (پایتخت آرژانتین چه نام دارد؟) (پایتخت ارژانتین ) (پایتخت کشور ارژانتین) (نام پايتخت آرژانتين) (پایتخت ارجانتین) (پایتخت آرژآنتین) ( پایتخت آرزانتین کجاست؟) (مرکز آرژانتین) (مرکز آرژانتین کجاست) (پایتخت آرژانتین چیست) (اسم پایتخت آرژانتین) (آرژانتین + پایتخت) (ارژانتین) (پایتخت اررانتین) (پایتخت کشورارژانتین) (پایتخت آرژانتین؟) (بايتخت ارزانتين) (پايتخت ارزانتين) ( پایتخت ارژانتین) (ارژانتین پایتخت) (پایتخت ارژانتین کجاست؟) ("پایتخت کشور آرژانتین") (پایخت آرژانتین) (پایتخت ارژانتین کجا) (پایتخت ازاتین) (پایتخت ارژانتین کدام کشور است؟) (نام کشور ارژانتین) (پاییتخت آرژانتین)