پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زین الحاجیلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زین الحاجیلو 412341 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زین الحاجیلو باید ابتدا 0412341 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زین الحاجیلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0412341123456 را وارد نمایید. شهرستان زین الحاجیلو از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زین الحاجیلو) ()