پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سنگال چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سنگال (Senegal) داکار (Dakar) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سنگال) (مرکز سنگال) (پايتخت سنگال) (نام پایتخت سنگال) (پایتخت سنگال کجاست) (پایتخت کشور سنگال) (مرکزسنگال) () (پایتخت سنگال ) (سنگال کجاست؟) (بايتخت سنكال) (مركز سنگال) (کشور سنگال) (مرکز کشور سنگال) (پایتخت سنگال) (مرکز سنگال کجاست) (پایتخت سنگال چیست) (سنگال) (÷پایتخت سنگال)