پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور عربستان سعودی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت عربستان سعودی (Saudi Arabia) ریاض (Riyadh) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت عربستان) (پايتخت عربستان) (پایتخت عربستان کجاست؟) (مرکز عربستان) (پایتخت عربستان سعودی) (نام پایتخت عربستان) (پایتخت عربستان کجاست) (پایتخت عربستان ) (پایتخت کشور عربستان) (مرکزعربستان) (بايتخت عربستان) (مركز عربستان) (مرکز عربستان کجاست) (پایتخت+عربستان) (پایتخت عربستان چیست) (پايتخت عربستان كجاست) (ریاض پایتخت عربستان) (پایتخت عربستان چه نام دارد) (نام مرکز عربستان) () (اسم پایتخت عربستان) (عربستان کجاست) (پايتخت+عربستان) ( پایتخت عربستان) (پايتخت عربستان صعودي) (پایتخت کشور عربستان سعودی) (پاىتخت عربستان) (بایتخت عربستان) (پایتخت عربستان؟) (پاتخت عربستان) (پایتخت تابستانی عربستان) (پای تخت عربستان) (پایتخت عربستان سعودی چیست؟) (پایتخت عربستان چه نام دارد؟) (مرکز عربستان؟) (رياض پايتخت عربستان) (پايتخت كشور عربستان) (پایتخت عربستان) (پایتخت عربستان صعودی) (پایتخت عربستان سعودی کجاست؟) (عربستان) (مرکز کشور عربستان) (عربستان پایتخت) (کشور عربستان سعودی) (مرکز عربستان کجاست ؟) (پایتخت عربستان سعودی؟) ("مساحت عربستان سعودی")