پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ 424638 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ باید ابتدا 0424638 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0424638123456 را وارد نمایید. شهرستان دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده