پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیزج خلیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیزج خلیل 471237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیزج خلیل باید ابتدا 0471237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیزج خلیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0471237123456 را وارد نمایید. شهرستان دیزج خلیل از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیزج خلیل)