پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سن مارینو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سن مارینو (San Marino) سن مارینو (San Marino) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سن مارینو) () (سن مارینو) (کشور سن مارینو) (پایتخت سنمارینو) (پایتخت سان مارینو)