پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 20 سوره مومنون :

"وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ"

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 20 سوره مومنون :

"و نیز درختی که از طور سینا برآید و روغن زیت بار آورد و نان خورش مردم گردد."

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 20 سوره مومنون :

"Also a tree springing out of Mount Sinai, which produces oil, and relish for those who use it for food."

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره مومنون آیه 20) (آیه 20 سوره مومنون) (تفسیر آیه 20 سوره مومنون) (آیه 20 مومنون) ()