پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 20 سوره مومنون :

"وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ"

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 20 سوره مومنون :

"و نیز درختی که از طور سینا برآید و روغن زیت بار آورد و نان خورش مردم گردد."

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 20 سوره مومنون :

"Also a tree springing out of Mount Sinai, which produces oil, and relish for those who use it for food."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره مومنون آیه 20) (آیه 20 سوره مومنون) (تفسیر آیه 20 سوره مومنون) (آیه 20 مومنون) ()