پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 9 سوره مومنون :

"وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ"

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 9 سوره مومنون :

"And who (strictly) guard their prayers;-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 9 سوره مومنون :

"و آنان که بر نمازهاشان (و همه اوقات و شرایط ظاهر و باطن نماز) محافظت دارند."

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مفهوم آیه 9 سوره مومنون)