پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره مومنون :

"وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ"

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره مومنون :

"Who avoid vain talk;"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره مومنون :

"و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز می‌کنند."

این آیه در حزب یک جز هجده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره مومنون آیه 3) (آیه 3 سوره مومنون) (تفسیر سوره مومنون آیه 97) (تفسیر آیه97 سوره مومنون) ()