پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 106 سوره انبیا:

"إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ"

این آیه در حزب دو جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 106 سوره انبیا:

"بی‌شک در این قرآن برای اهل عبادت مایه وصول به مقصد حق نهفته است."

این آیه در حزب دو جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 106 سوره انبیا:

"Verily in this (Qur'an) is a Message for people who would (truly) worship Allah."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 106 سوره انبیا) (آيه 106 سوره انبيا) (106 انبیا) (آيه 106 سوره انبياء) (آيه 106سوره انبيا) (تفسير آيه 106 سوره انبياء) (موضوع آيه 106 سوره انبياء) (آيه 106 سوره انبياء )