پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 20 سوره انبیا:

"يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ"

این آیه در حزب یک جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 20 سوره انبیا:

"They celebrate His praises night and day, nor do they ever flag or intermit."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 20 سوره انبیا:

"همه به شب و روز بی‌آنکه هیچ سستی کنند به تسبیح و ستایش او مشغولند."

این آیه در حزب یک جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده