پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 14 سوره انبیا:

"قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ"

این آیه در حزب یک جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 14 سوره انبیا:

"ظالمان به حسرت و ندامت گفتند: وای بر ما که سخت ستمکار بودیم."

این آیه در حزب یک جز هفده قرآن مجید قرار دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 112 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 14 سوره انبیا:

"They said: "Ah! woe to us! We were indeed wrong-doers!""من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده