پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 68 سوره طه:

"قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى"

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 68 سوره طه:

"ما گفتیم: مترس که تو البته همیشه غلبه و برتری خواهی داشت."

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 68 سوره طه:

"We said: "Fear not! for thou hast indeed the upper hand:"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده